Huwag Hahampasin ang Gutom na Lamok by Virgilio Almario (Poem)

This is a poem that I came across when my literature professor in college gave it to our class as an assignment. He wanted us to write an essay on what we think is the meaning of the poem. I remember I had a difficult time writing the essay because the poem is very straightforward. 

Unlike other sophisticated poems, Huwag Hahampasin ang Gutom na Lamok means what it says. The title said it all. Don't slap a hungry mosquito. It's much easier to kill the mosquito if you wait for it to have its fill of your blood. By then, it will be as slow as an elephant. Most likely, Alamario used the mosquito as a metaphor for something.
 
Huwag hahampasin ang gutom na lamok
Pagkat mabilis itong nakakaiwas
Pag payat, may matalas na pakiramdam.
At magaan ang katawan sa paglipad.
Huwag bubuwagin pag-aali-aligid
Dahil baka magtampo’t lumayo tuloy;
Sa halip, magkunwaring pagod o tulog
At braso’y ialay sa kanyang karayom.
Bayaang dumapo, tiisin ang kati,
May sabon o alkohol namang panlinis.
Bayaang magpista sa dugo’t mabusog,
Bayaang maaliw kumagat, sumipsip…
Saka tampalin. At siguradong letse
Ang lamok na simbagal ng elepante.